Integralna neurorehabilitacija u suradnji sa centrom AKUMED

  1. Kod cerebralna paralize
  2. Kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti zivcanog sustava
  3. Kod anksio depresivnog sindroma,depresije i panicnog poremecaja

Integralna neurorehabilitacija (INRA) je originalni terapijski protokol koji se sastoji od simultane primjene različitih terapijskih metoda da bi se obnovilo i promoviralo motoričke funkcije mozga. Paralelno se oporavljaju govor i kognicija, također. Spomenute metode jesu:

  1. trening
  2. prehrana
  3. elektromagnetska stimulacija
  4. senzorna stimulacija
  5. respiracija
  6. hidracija
  7. stimulacija mišića i živaca
  8. TheraSuit metoda


Filozofija integralne neurorehabilitacije:

  1. neuroplastičnost kompenzira moždana oštećenja i disfunkcije putem procesa rasta i reorganizacije mozga (neuroplastičnost je to veća što je mozak mlađi)
  2. rast mozga je potaknut stimulacijom mozga (preko senzornih ulaza), a rast mozga potiče neuroplastičnost
  3. rast mozga se također može promovirati i intrinzično i to pojačanom nutricijom, hidracijom i respiracijom
  4. neuroni su biološke elektromagnetske jedinice, a njihov metabolizam je podložan električnim i magnetskim utjecajima

Simultana primjena različitih terapijskih metoda stvara sinergiju gdje različite terapije optimiziraju i potiču jedna drugu. Sinergija stvara veliki terapijski potencijal INRA-e. INRA se može primijeniti na svako neprogresivno moždano oštećenje i bolest u svakoj životnoj dobi. Međutim, što je mozak mlađi ima veći kapacitet za oporavak.

Terapija se provodi svaki dan u trajanju 3 do 4 sata. Svaki bolesnik ima svog osobnog trenera. Program treninga određuje liječnik, a prema individualnom početnom motoričkom stanju. Trening se sastoji od modula, a modul od jediničnih vježbi za jačanje mišića i vježbanje postura tijela, a traje dva do tri sata. Kod kreiranja modula vodi se računa o neurorazvojnom obrascu za motoriku kod djece. Kada se primarni motorički ciljevi postignu, program se mijenja itd. Nakon treninga, stimulaciju vrši liječnik u trajanju od 1 sat.

Rezultati ovog liječenja prate se putem video snimanja. Mjerenje se vrši putem bodovnika GMFM 66. Ovaj bodovnik ocjenjuje motoričku spremnost djeteta u odnosu na optimum, a to je normalni razvoj motorike za dob koji iznosi 100%. Njime se prate promjene u motoričkom statusu prije i nakon primjene određene rehabilitacijske terapije.

Video materijali rezultata integralne neurorehabilitacije: