Svijest i energija

Život je težak i u njemu često patimo. Patnju možemo defini-rati kao neugodan napor, teškoće, besmisao, tugu, razočaranje, bespomoćnost,  siromaštvo,  bol,  osamljenost i probleme.  Sma-tramo se žrtvom okolnosti,  društva,  roditelja,  djece,  bračnoga druga, rodbine, susjeda, prirodnih sila itd. Često ne razumije-mo tko smo ustvari, čemu težimo i kamo idemo. I uopće, čemu sve to?

U ovoj knjizi govori se o svijesti i energiji, dvjema dimenzija-ma koje prelaze jedna u drugu u kozmičkom procesu nastajanja i nestajanja. Postavit ćemo teorijski model stvaranja namjerom te opisati tehnike koje nam mogu poslužiti u manifestaciji že-ljenoga. Također ćemo osvježiti shvaćanje važnosti i smisla po-slanja Isusa Krista novim interpretacijama spasenja i njegove uloge u poboljšanju kvalitete naših života.

 

 

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak liječnica je,  specijali-stica neurologije i inovator s europskim patentom u farmakologiji.  Bavi se inte-gralnom medicinom i integralnom teori-jom u kojoj povezuje različite svjetonazo-re u sinergijskom djelovanju radi poboljšanja zdravlja i kvalite-te života u domeni živčanog sustava. Živi i radi u Zagrebu.

S A D R Ž A J

1. Umjesto predgovora
2. Uvod
3. Tko sam ja, što je svijet?
4. Anatomija materijalne stvarnosti vidljivoga svijeta
5. Anatomija materijalne stvarnosti nevidljivoga svijeta
6. Što znači da je sve energija?
7. Svijest i energija
8. Sinkronicitet i Princip sličnosti
9. Situaciona osviještenost i mehanizmi obrane
10. Konkretne mentalne tehnike manifestacije željenoga ili stvaranja namjerom
11. Biblija i Zakon privlačenja
12. Biblija i kvantna stvarnost
13. Kvantna molitva
14. Zanimljiv utjecaj molitve na sinkronicitet
15. Tehnika zlatnog ključa
16. Biblijska esencijalna ulja
17. Integralni protokol stvaranja namjerom
18. Deset biblijskih stihova, molitve i biblijska ulja
            Stih, tumačenje i molitva 1
            Stih, tumačenje i molitva 2
            Stih, tumačenje i molitva 3
            Stih, tumačenje i molitva 4
            Stih, tumačenje i molitva 5
            Stih, tumačenje i molitva 6
            Stih, tumačenje i molitva 7
            Stih, tumačenje i molitva 8
            Stih, tumačenje i molitva 9
            Stih, tumačenje i molitva 10
19. Završna riječ autorice 

Detoksikacija i integralni pristup problemu uzimanja opojnih droga te ovisnosti


Program liječenja ovisnosti i detoksikacija od droga

Većina ljudi želi izbjeći bol i nelagodu i vole se osjećati ugodno i zato će se, kad god mogu, uključiti u aktivnosti koje će pružiti i osigurati tu udobnost.

Ljudi izloženi pritiscima i stresu razvijaju razne poteškoće u psihosocijalnom funkcioniranju iz kojih ponekad ne znaju kako se izvući koristeći se vlastitim dostupnim strategijama samopomoći, pa konzumiraju opojne droge ili bilo koja druga sredstva za smanjenje negativnih osjećaja poput tjeskobe ili za poboljšanje raspoloženje kad su umorni ili depresivni. Na početku uzimanja sredstva ovisnosti pomažu umanjiti osjećaje usamljenosti, tjeskobe, depresije, bespomoćnosti i bezvrijednosti, ali na kratko. Taj kratkotrajni osjećaj ugode osoba ubrzo poveže s uzetim lijekom / drogom i osoba ima želju za ponovnim uzimanjem. Dugotrajna upotreba takvih sredstava vodit će smanjenju socijalnih vještina i mogućnosti učenja te povećanju ukupne razine stresa. Nadalje, visoka razina stresa ograničava sposobnost pamćenja, donošenja odluka i usmjeravanja čovjekove pažnje na brzo svladavanje neugodnih osjećaja, smanjujući tako raspon mogućih (alternativnih) načina rješavanja problema u budućnosti. Stvara se začarani krug koji je teško prekinuti - stvara se ovisnost.

Terapijski postupak baziran je na biološkom, psihološkom socijalnom modelu, te uključuje:

 • Motivacioni intervju - prvi korak u liječenju, procjena statusa pacijenta i razina motivacije
 • Detaljna psihijatrijska, neurološka i somatska procjena;
 • Terapijski plan i ciljevi trenutnog liječenja - izrađuje se i dogovara pojedinačno;
 • Farmakoterapija - sporazum o detoksikaciji i psiho-farmakoterapiji; posebice rješavanje tjelesnih komplikacija, kao i optimalni tretman psiholoških komorbidnih stanja, kao što je depresija, tjeskoba, nesanice, akutni i kronični stresni poremećaj;
 • Psihoedukacija - individualni rad koji uključuje razradu obrazovnih tema
 • Psihoterapija - sistemska i DBT orijentacija;
 • Obiteljska terapija - uska suradnja s obiteljima kao značajna poveznica u liječenju
 • duhovna terapija ( meditacija, zaziv, vizualizacija, afirmacija, intencija, povezivanje sa Višim Ja
 • medicinski fitness and wellness
 • primjerna prirodnih terapija prema programu “Stop addiction now”
 • zdrava hrana za regeneraciju neurotransmiterskih potencijala kao i primjena nutricionih dodataka

Socioterapiju je moguće dogovoriti nakon završetka programa.

Program je individualno prilagođen i primjeren za ovisnost o psihostimulansima (kokain, amfetamini i slično), party droge, sedativi (benzodijazepini, barbiturati) kao i za brzu detoksikaciju od opijata (tablete protiv bolova).

Multidisciplinarni tim koji je na raspolaganju, ima dugogodišnje iskustvo u tretmanu najsloženijih slučajeva.

Transpersonalna psihologija i duhovna neuropsihijatrija

Transpersonalna psihologija je zasebna “škola” psihologije koja integrira duhovne i transcendentne aspekte ljudskog iskustva sa okvirom moderne psihologije. Također ju je moguće definirati kao “duhovnu psihologiju”. Transpersonalno se definira kao “iskustvo u kojima se osjećaj identiteta ili sebe prostire izvan (trans) individualnog ili osobnog kako bi obuhvatio šire aspekte čovječanstva, života, psihe ili kozmosa” . Također je definirano kao “razvoj izvan konvencionalnih, osobnih ili individualnih razina”.

Pitanja koja se razmatraju u transpersonalnoj psihologiji uključuju spoznaju duhovne razine postojanja, duhovni samorazvoj, sebstvo iznad ega,  mistična iskustva,  duhovne prakse i druga proširena iskustva života. Duhovna neuropsihijatrija koristi znanja transpersonalne psihologije kako bi olakšala patnje ljudima sa zdravstvenim problemima u kontekstu smisla situacije u kojoj su se našli te obraćanja višoj inteligenciji( duhovnoj razini) koja može pomoći kod uklanjanja tegoba i rješavanja problema.Duhovne zajednice takodjer mogu biti mjesta okupljanja ljudi koji razvijaju medjusobno povjerenje i solidarnost temeljem istih ili sličnih vjerovanja te izgradnju jakog identiteta koji je psihološki gledano antistresna mjera.Zato kažemo da je duhovnost anksiolitik.

Duhovna psihijatrija smatra da je razvoj duhovnosti takodjer i razvoj ljudske socijabilnosti i ematije te oštro osudjuje fenomen fanatizma koji je u osnovi baziran na ljutnji te strahu prema drugačijima od sebe.Fanatizam može dovesti do agresije i brutalnosti prema neistomišljenicima.

Rad dr. Maje Roje Novak na temu efekata molitve na svakodnevni život:

Pročitajte rad: Increased synchronicities after an intensive prayer programme: a case report