Privatna neurološka ordinacija i Centar AKUMED za komplementarne metode i tjelesno vježbanje
Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog

Početnaakupunktura

Terapije

Akupunktura

Terapije

 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija (više)
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija (više)
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • fizikalna terapija
 • fizioterapeut
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu
 • pomoć kod primjene peptida BPC 157

Indikacije za integralnu terapiju:

 • cerebralna paraliza
 • multipla skleroza
 • pareza facijalisa
 • neuralgija trigeminusa
 • Guillan Barre sindrom (poliradikuloneuritis)
 • dijabetička neuropatija
 • diskopatija i radikulopatija
 • glavobolja i migrena
 • stanje nakon ozljede mozga i leđne moždine
 • stanja nakon ozljeda i oštećenja perifernih živaca
 • epilepsija
 • panični poremećaj i depresija
 • ovisnost o alkoholu i drogama
 • bolest motornog neurona
 • amiotorofična lateralna skleroza
 • anoreksija(više)
 • mucanje(više)

Integralna medicina

Integralna medicina

Termin integralna medicina koristi se unazad posljednjih dvadesetak godina kako bi opisao medicinu bez ideoloških granica.

To znači da liječnici jedino brino kako da bolesnici ozdrave i u tom smsilu poduzimaju sve što je sigurno i učinkovito, umjesto da se vežu uz bilo kakve dogme, zapadnjačke ili istočnjačke.

Iako na prvi pogled liječnici jedino i brinu kako da bolesni ozdrave, na žalost tome nije tako. Naime moramo biti svjesni da je medicinska zapadna doktrina zaopravo ideologija, a ne znanost jer nije otvorena samo prema kognitivnim već i prema interesnim vrijednostima struke.

Integralna medicinaStoga se uvelike naslanja na industriju lijekova i opreme s kojom praktički živi u simbiozi pa posljedično mari za dobit te iste industrije (od koje nešto dobiva zauzvrat). O tome se otvoreno ne govori čak bih rekla da se ova okolnost želi i prikriti jer nije plauzibilna s obzirom na narav struke.

(O ideologiji u medicini te njenoj ulozi u očuvanju društvene moći za medicinski sustav pogledajte u drugom tekstu u ovoj kategoriji).

Da tome nije tako ne bi bilo niti potrebe za integralnom medicinom. Kada sam osobno bila na specijalizaciji iz neurologije negativno me fascinirala činjenica da bolesnici najviše koriste ili kao pokusni kunići ili kao konzumenti medicinskih dijagostičkih procedura dok su terapijski postupci bili oskudni, neinvetivni, čak i kontraproduktivni.

Naravno ove teze treba uzeti cum grano salis jer i u klasičoj neurologiji ima puno kvalitetnih terapija. Upoznavši se sa akupunkturom shvatila sam da ista može koristiti kod neuroloških bolesti i nije mi bilo jasno zašto se više ne koristi na odjelu..  Kasnije sam saznala da ništa nije dobrodošlo što narušava ustaljena shvaćanja jer ona podržavaju nečiju dobit.

Integralna medicinaMoramo biti ipak svjesni da konvencionalna medicina u mnogim segmentima nema alternative kao što su bolesti koje zahtijevaju intenzivnu njegu ili operaciju. Stoga je važno biti kritičan kako bi se razlučilo kada i gdje trebamo posegnuti za „nečim drugim“, a kada je najbolje držati se preporuka iz medicinskih udžbenika i službene literature. Zato je velika prednost ako se bavimo bolesnima da smo liječnici jer imamo potrebna osnovna znanja koje će naše odluke u vezi nečije sudbine biti utemljenje u činjenicama, a ne u fantaziji.

Dakle, svaka terapija koja je tipično isključena iz konvencinalne medicine zove se alternativna. Alternativna praksa koja se primjenjuje zajedno sa konvencionalnom zove se komplementarna (CAM).

Definicija integrativne medicne bila bi slijedeća:
Integrativna medicina (IM) nastaje kombinacijom konvencionalne medicinske terapije i komplementarne terapije (CAM) koja zadovoljava kriterije medicine osnovane na dokazima za sigurnost i učinkovitost. Drugim riječima IM koristi najbolje, iz oba svijeta.

Integralna medicinaIma još jedna dobra definicija koja ukazuje na holističnost IM:
IM je sustav liječenja koja uzima u obzir ukupnu osobu (tijelo, um, duh) uključujući sve aspekte stila života. Stavlja naglasak na terapijski odnos - partnerstvo te koristi sve prikladne terapije, konvencionalne ili/ i alternativne.

Osnovni principi integralne medicine mogu se formulirati kako slijedi:

 1. Partnerstvo između bolesnika i terapeuta
 2. Adekvatna upotreba svih pogodnih metoda kako bi tijelo razvilo vlastiti puni potencijal ozdravljivanja
 3. Razmatranje svih mogućih faktora koji doprinose bolesti na razini tijela, uma i duha, okoline i zajednice
 4. Kritičan pristup prema konvencionalnim i alternativnim mogućnostima liječenja
 5. Upotreba prirodnih i manje invazivnih terapija uvijek kada je moguće
 6. Vlastiti rad na sebi za terapute kako bi mogli biti modeli samorazvoja i samoistraživanja

Neurološka ordinacija - O nama

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak je specijalist za živčane bolesti (neurologiju) te se je ekstenzivno educirala u domeni komplementarne medicine i to: akupunkturi, homeopatiji, manuelnoj terapiji, shiatsu masaži i silva metodi.

Od 1992. godine vodi svoju Privatnu ordinaciju u Zagrebu gdje pruža dijagnostičke i terapijske usluge.

Pripadnik je pokreta za integralnu medicinu koja objedinjava raznolike terapijske pristupe u cilju što boljeg i bržeg izliječenja bolesnih.

Podnositelj je nekoliko patentnih prijava u domeni prirodne medicine.

Suradjuje sa udrugom invalida SNAGA iz Zagreba gdje je voditeljica projekta integralne neurorehabilitacije.

Ovdje možete preuzeti životopis Dr. Maje Roje Novak u PDF formatu: Životopis Dr. Maja Roje Novak.pdf

Poštovani korisnici medicinskih usluga!

Drago mi je da ste posjetili moju stranicu…

Mogu vam pružiti usluge konzultacije, dijagnostike i liječenja živčanih bolesti prema najsuvremenijim standardima i trendovima u medicini uz maksimalno vrijeme i pažnju.

U mojoj ordinaciji primjenjuju se terapijske metode koje objedinjavaju najbolje iz konvencionalne i komplementarne (prirodne) medicine, a rezultati koje postižem su superiorni.

Javite se email-om ili telefonom još danas!

Srdačno Vaša
Dr. Maja
VIDEO

Neurologija vijesti

Zdrava prehrana kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti - priručnik za oboljele

autor: dr Maja Roje Novak

Kontakt podaci

Kontakt podaci - Neurološka ordinacija

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog
Pavla Hatza 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Tel./Fax.: +385 (0)1 5801 749
Mob.: +385 (0)91 5697 825
Email: info@dr-roje.com

Neurološke terapije

Akupunktura
 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • liječenje ruskim nootropicima
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu

Neurološka dijagnostika

Neurološka dijagnostika

U zdravstvenim ustanovama dr. Maje Roje Novak provode se dijagnostički postupci:

 • opći neurološki pregled
 • sistematski neurološki pregled
 • elektromioneurografija
 • elektroencefalografija
 • vikend dežurstvo za hitne slučajeve (prethodno nazvati telefonom)
 • analiza kose (materijal se šalje u SAD)

Broj posjeta na web stranici

Broj posjeta: 10780027
Trenutno online: 14