Privatna neurološka ordinacija i Centar AKUMED za komplementarne metode i tjelesno vježbanje
Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog

Početnametali

Kelacija

Kelacija je terapijski postupak kojim se iz organizma olakšano uklanjaju teški metali, osobito aluminij (Al), arsen (As), bakar (Cu) željezo (Fe), ziva (Hg), i olovo (Pb), te radioaktivni elementi uran (U) i plutonij (Pu). Kelati se rabe i za uklanjanje drugih rjedje nazočnih metala u čovjekovu organizmu pri raznim akutnim i kroničnim otrovanjima. Za kelacijsku terapija koriste se spojevi etilen·di·amino·tertra· octene·kiseline (EDTA),  meso·dimerkaptosukcinicka· kiseline (DMSA), 2,3-dimerkapto-1-propansulfonicne·kiseline (DMPS), kao i alfa lipoičkom kiselinom (ALA). Kelirajući agens se može primijeniti intravenozno (i.v.), intramuskularno (i.m), ili oralno (p.o.); najdjelotvornija je i.v. primjena. Nakon što kelirajući agens na sebe veže teški metal on se izluči iz tijela. Kako se u isto vrijeme iz organizma izlučuju i vazni vitamini C i E, neophodno ih je nadoknaditi.

Neovisno o načinu primjene, u osoba koje uz nalaz povišenih vrijednosti metala ne boluju od neke druge kronične bolesti, nisu primijećene štetne nuspojave za standardno pimjenjene doza kelata. U teškim slučajevima trovanja metalima, kao i u osoba koje boluju od srca ili bubrega, doziranje i trajanje kelacije se individualizira, ovisno o slučaju. Novija istraživanja upućuju na povoljno djelovanje kelacije na smanjenje naslage kalcija u endotelu krvnih žila sto smanjuje potrebu za koronarrnim premosnicama (ili odlaže vrijeme za takve zahvate), poboljšava cirkulaciju u krvnim žilama u šećernoj bolesti, a prema pojedinacnim navodima moze povoljno djelovati na tegobe u multiploj sklerozi i autizmu. Za sada američka Food and Drug Administration (FDA) službeno prihvaca terapiju kelatima (EDTA) za humana trovanje teskim metalima. No, i u SAD vec godinama postoje brojne privatne poliklinika za kelatoterapiju gdje se kelati, slicno kao i u Europi, legalno koriste i u ostalim navedenim slučajevima. U ovoj se ordinaciju vec rutinskie primjenjuje detoksikacija sa ALA njemačke proizvodnje i ista se je pokazala kao pouzdana i ucinkovita terapijska metoda.

Prije terapije kelacijom preporuča se učiniti analiza multielementnog profila kose da se procijeni stupanj ukupnog toksikoloskog opterecenja organizma - tu analizu za nas vrse ISO certificirani laboratoriji u inozemstvu. Preporučamo takodjer učiniti kreatinin klirens bubrega u nekoj od naših medicinskih ustanova da se procijeni da li je potrebna individualizacija doze kelata kao i EKG te rutinska biokemijska obrada.

Stručnjak za kelaciju u R. Hrvatskoj je Prof. dr Berislav Momčilović (timski konzultant dr Roje Novak), specijalist interne medicine i specijalsist medicine rada koji je kelatima uspješno liječio brojne slučajeve trovanja organizma olovom, najčesće profesionalno otrovanih osoba koje su dodatno imale i druge kronične bolesti.

Neurologija vijesti

Zdrava prehrana kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti - priručnik za oboljele

autor: dr Maja Roje Novak

Kontakt podaci

Kontakt podaci - Neurološka ordinacija

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog
Pavla Hatza 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Tel./Fax.: +385 (0)1 5801 749
Mob.: +385 (0)91 5697 825
Email: info@dr-roje.com

Neurološke terapije

Akupunktura
 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • liječenje ruskim nootropicima
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu

Neurološka dijagnostika

Neurološka dijagnostika

U zdravstvenim ustanovama dr. Maje Roje Novak provode se dijagnostički postupci:

 • opći neurološki pregled
 • sistematski neurološki pregled
 • elektromioneurografija
 • elektroencefalografija
 • vikend dežurstvo za hitne slučajeve (prethodno nazvati telefonom)
 • analiza kose (materijal se šalje u SAD)

Broj posjeta na web stranici

Broj posjeta: 10780136
Trenutno online: 13