Privatna neurološka ordinacija i centar AKUMED za komplementarnu medicinu, terapijsko vježbanje i fizikalnu medicinu, Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog

PočetnaNeurologija ZagrebPrivatna neurološka ordinacija - Lokacija

Privatna neurološka ordinacija - Lokacija

Privatna neurološka ordinacija Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog
Pavla Hatza 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia) :: Tel./Fax.: +385 (0)1 5801 749 :: Mob.: +385 (0)91 5697 825 :: Email: .