OPĆENITE NAPOMENE

Ako u sistemu ne vidite promjene koje ste napravili (npr. promijenite naslov posta, a i dalje vidite stari) pritisnite tipku "F5" na tipkovnici ili "CTRL i F5". Ako i dalje ne vidite promijene obrišite Cashes unutar CMS sistemaOBJAVA NOVOG I EDITIRANJE POSTOJEĆEG SADRŽAJA

  1. Za objavu novog ili editiranje postojećeg sadržaja kliknite "Entries".
  2. Sa strane će se prikazati "Stranice" na kojima možete editirati/mijenjati sadržaj. Klikom na željenu "Stranicu" - prikazat će se objavljeni sadržaji / tekstovi.

    EDITIRANJE - Kliknite na naslov teksta kojeg želite mijenjati. Otvoriti će obrazac kao kod objave, samo sa već popunjenim sadržajem. Napravite željene izmjene i spremite ih klikom na gumb "Save". 
    OBJAVA NOVOG SADRŽAJA - kliknite gumb "+ New Entry".

 

OSTALA POLJA - slike/video, sadržaj, dokument

SLIKE / VIDEO

U navedenom polju možete dodati sliku ili video klikom na +Add an asset ili direktnim uplodom sa računala klikom na Upload files
U novo otvorenom prozoru možete pretražiti postojeće slike
Klikom na Upload files možete uplodati slike sa računala
Klikom na Embed - dodajete Video - u otvorenom polju zalijepite link sa Youtubea i video će se uplodati
Klikom na Search Pexels - možete pretražiti besplatne slike po ključnim riječima

SADRŽAJ

U ovom polju upisujete tekst, tekst možete uređivati kao i u Wordu putem ikonica za:

paragraf ili stilove, 
boldanje, podcrtano, italic, pomak teksta lijevo/centrirano/desno
dodavanje linkova, dodavanje slika (klikom na sliku imate dodatne opcije za prikaz slike) , videa, tablica
povećanje ili promjena boje fonta

DOKUMENT 

u ovo polje možete dodati jedan ili više dokumenata na isti način kako uplodate i slike.

 


 

 KATEGORIJE 

Kategorije se koriste kod objava:

Usluge objava tekstova (Duhovna neuropsihijatrija, Filozofija medicine, Integralna neurorehabilitacija, Integralna medicina) 

Multimedija objava videa (Cerebralna paraliza i Multipla skleroza)

  1. Kod objave u polju Kategorije - odaberete željenu kategoriju  klikom na +Add an entry 
  2. Otvorit će se prozor u kojemu odaberete jednu ili više kategorija - kada se gotovi kliknete crveni gumb Select