Privatna neurološka ordinacija i centar AKUMED za komplementarnu medicinu, terapijsko vježbanje i fizikalnu medicinu, Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog

Detoksikacija i integralni pristup problemu uzimanja opojnih droga te ovisnosti

Program liječenja ovisnosti i detoksikacija od droga

Većina ljudi želi izbjeći bol i nelagodu i vole se osjećati ugodno i zato će se, kad god mogu, uključiti u aktivnosti koje će pružiti i osigurati tu udobnost.

Ljudi izloženi pritiscima i stresu razvijaju razne poteškoće u psihosocijalnom funkcioniranju iz kojih ponekad ne znaju kako se izvući koristeći se vlastitim dostupnim strategijama samopomoći, pa konzumiraju opojne droge ili bilo koja druga sredstva za smanjenje negativnih osjećaja poput tjeskobe ili za poboljšanje raspoloženje kad su umorni ili depresivni. Na početku uzimanja sredstva ovisnosti pomažu umanjiti osjećaje usamljenosti, tjeskobe, depresije, bespomoćnosti i bezvrijednosti, ali na kratko. Taj kratkotrajni osjećaj ugode osoba ubrzo poveže s uzetim lijekom / drogom i osoba ima želju za ponovnim uzimanjem. Dugotrajna upotreba takvih sredstava vodit će smanjenju socijalnih vještina i mogućnosti učenja te povećanju ukupne razine stresa. Nadalje, visoka razina stresa ograničava sposobnost pamćenja, donošenja odluka i usmjeravanja čovjekove pažnje na brzo svladavanje neugodnih osjećaja, smanjujući tako raspon mogućih (alternativnih) načina rješavanja problema u budućnosti. Stvara se začarani krug koji je teško prekinuti - stvara se ovisnost.

Terapijski postupak baziran je na biološkom, psihološkom socijalnom modelu, te uključuje:

      - Motivacioni intervju - prvi korak u liječenju, procjena statusa pacijenta i razina motivacije
      - Detaljna psihijatrijska, neurološka i somatska procjena;
      - Terapijski plan i ciljevi trenutnog liječenja - izrađuje se i dogovara pojedinačno;
      - Farmakoterapija - sporazum o detoksikaciji i psiho-farmakoterapiji; posebice rješavanje tjelesnih komplikacija, kao i optimalni tretman psiholoških komorbidnih stanja, kao što je depresija, tjeskoba, nesanice, akutni i kronični stresni poremećaj;
      - Psihoedukacija - individualni rad koji uključuje razradu obrazovnih tema
      - Psihoterapija - sistemska i DBT orijentacija;
      - Obiteljska terapija - uska suradnja s obiteljima kao značajna poveznica u liječenju

      - duhovna terapija ( meditacija, zaziv, vizualizacija, afirmacija, intencija, povezivanje sa Višim Ja

      - medicinski fitness and wellness

      - primjerna prirodnih terapija prema programu “Stop addiction now”

      - zdrava hrana za regeneraciju neurotransmiterskih potencijala kao i primjena nutricionih dodataka

Socioterapiju je moguće dogovoriti nakon završetka programa.

Program je individualno prilagođen i primjeren za ovisnost o psihostimulansima (kokain, amfetamini i slično), party droge, sedativi (benzodijazepini, barbiturati) kao i za brzu detoksikaciju od opijata (tablete protiv bolova).

Multidisciplinarni tim koji je na raspolaganju, ima dugogodišnje iskustvo u tretmanu najsloženijih slučajeva.

Transpersonalna psihologija i duhovna neuropsihijatrija

Transpersonalna psihologija je zasebna “škola” psihologije koja integrira duhovne i transcendentne aspekte ljudskog iskustva sa okvirom moderne psihologije. Također ju je moguće definirati kao “duhovnu psihologiju”. Transpersonalno se definira kao “iskustvo u kojima se osjećaj identiteta ili sebe prostire izvan (trans) individualnog ili osobnog kako bi obuhvatio šire aspekte čovječanstva, života, psihe ili kozmosa” . Također je definirano kao “razvoj izvan konvencionalnih, osobnih ili individualnih razina”.

Pitanja koja se razmatraju u transpersonalnoj psihologiji uključuju spoznaju duhovne razine postojanja, duhovni samorazvoj, sebstvo iznad ega,  mistična iskustva,  duhovne prakse i druga proširena iskustva života. Duhovna neuropsihijatrija koristi znanja transpersonalne psihologije kako bi olakšala patnje ljudima sa zdravstvenim problemima u kontekstu smisla situacije u kojoj su se našli te obraćanja višoj inteligenciji( duhovnoj razini) koja može pomoći kod uklanjanja tegoba i rješavanja problema.Duhovne zajednice takodjer mogu biti mjesta okupljanja ljudi koji razvijaju medjusobno povjerenje i solidarnost temeljem istih ili sličnih vjerovanja te izgradnju jakog identiteta koji je psihološki gledano antistresna mjera.Zato kažemo da je duhovnost anksiolitik.

Duhovna psihijatrija smatra da je razvoj duhovnosti takodjer i razvoj ljudske socijabilnosti i ematije te oštro osudjuje fenomen fanatizma koji je u osnovi baziran na ljutnji te strahu prema drugačijima od sebe.Fanatizam može dovesti do agresije i brutalnosti prema neistomišljenicima.

Rad dr. Maje Roje Novak na temu efekata molitve na svakodnevni život:

Pročitajte rad: Increased synchronicities after an intensive prayer programme: a case report

Neurologija vijesti

Zdrava prehrana kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti - priručnik za oboljele

autor: dr Maja Roje Novak

Kontakt podaci

Kontakt podaci - Neurološka ordinacija

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog
Pavla Hatza 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Tel./Fax.: +385 (0)1 5801 749
Mob.: +385 (0)91 5697 825
Email: info@dr-roje.com

Neurološke terapije

Akupunktura
 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • liječenje ruskim nootropicima
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu

Neurološka dijagnostika

Neurološka dijagnostika

U zdravstvenim ustanovama dr. Maje Roje Novak provode se dijagnostički postupci:

 • opći neurološki pregled
 • sistematski neurološki pregled
 • elektromioneurografija
 • elektroencefalografija
 • vikend dežurstvo za hitne slučajeve (prethodno nazvati telefonom)
 • analiza kose (materijal se šalje u SAD)

Broj posjeta na web stranici

Broj posjeta: 8149582
Trenutno online: 17