Usluge

Medicinske

 • opći neurološki pregled
 • sistematski neurološki pregled
 • elektromioneurografija
 • elektroencefalografija
 • vikend dežurstvo za hitne slučajeve (prethodno nazvati telefonom)
 • analiza kose (materijal se šalje u SAD)

Konzultativne

 • drugo mišljenje kod neuroloških slučajeva
 • konzultacije sudskog vještaka - osobno i telefonski ili internetom
 • ambulanta za opću integralnu medicinu
 • pomoć pri nabavi lijekova i deficitarnih proizvoda na našem tržištu (vitamini, homeopatija) iz inozemstva
 • usluge psihologa (više)

Terapije

Terapije

 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • herbalna terapija (više)
 • terapija magnetskom rezonancom
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija (više)
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - (više)
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • fizikalna terapija
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • pomoć kod primjene peptida BPC 157


Indikacije za integralnu terapiju:

 • cerebralna paraliza
 • multipla skleroza
 • pareza facijalisa
 • neuralgija trigeminusa
 • Guillan Barre sindrom (poliradikuloneuritis)
 • dijabetička neuropatija
 • diskopatija i radikulopatija
 • glavobolja i migrena
 • stanje nakon ozljede mozga i leđne moždine
 • stanja nakon ozljeda i oštećenja perifernih živaca
 • epilepsija
 • panični poremećaj i depresija
 • ovisnost o alkoholu i drogama
 • bolest motornog neurona
 • amiotorofična lateralna skleroza
 • anoreksija (više)
 • mucanje (više)